Tag Archives: نماد ماهی در گنج یابی

نماد ماهی در دفینه یابی و گنج یابی

نماد ماهی در دفینه یابی و گنج یابی نماد ماهی در دفینه یابی و گنج یابی ماهی نام گروهی از جانداران خون‌سرد آبزی است. ماهی ها برای حرکت از باله خود استفاده می کنند و برای دور زدن از باله های سینه و برای حرکت سریع از باله دم خود کمک می گیرد. بدن ماهی از پولک پوشیده شده که بسیار لغزندده می …

Read More »