Tag Archives: علائم پیدا شدن گنج

نشانه شتر در گنج یابی و دفینه یابی

نشانه شتر در گنج یابی و دفینه یابی نشانه شتر جزوه نشانه های حتمی در گنج یابی است به معنی این است که رو به جلو حرکت کن در جای اسکنه خورده، معمولا ۴۰ الی ۵۰ متر جلوتر باید به دنیال نشانه دوم باشید. گمانه اول در مورد نشانه شتر اول – اگر شتر ایستاده بود به سمته پای بزرگتر …

Read More »

نشانه غار ها در گنج یابی

نشانه غار ها در گنج یابی   نشانه غار  در اطرافش غار ها وجود دارد، جستجوی سطح باید انجام شود. اگر در اطراف غاری بازی باشد، از قبل باز شده، تلاش نکنید. اگر غار بازی وجود نداشته باشد به جستجو ادامه دهید. اشکال و نشانه غار به شکل U ، C و یا D می باشند. اگر در کنار این …

Read More »