Tag Archives: سنسور آلمانی OKM GPR

سنسور آلمانی OKM GPR

سنسور آلمانی OKM GPR این سوال بسیار از اپراتور ها بوده است که ما یک تک فلز در چند متری زیر زمین قرار داده ایم و اسکن کرده ایم ولی دستگاه فلزیاب به جای فلز با ما حفره نمایش داده است. تمام اشیاء موجود در جهان دارای میدان الکترومغناطیسی در خود هستند. تمام ما از زمان دبستان با این پدیده آشنا شدیم که اگر …

Read More »