Tag Archives: نشانه پاکت در گنج یابی و دفینه یابی بیان کننده چیست

نشانه پاکت در گنج یابی و دفینه یابی

نشانه پاکت در گنج یابی و دفینه یابی بیان کننده چیست نشانه پاکت در گنج یابی و دفینه یابی نشانه پاکت بیان کننده این است که در این مکان زندگی انسان ها بوده است . و زندگی جریان داشته است . گمانه خاصی برای گنج یابی در این رابطه ثبت …

بیشتر بخوانید