Tag Archives: لیست فرکانس فلزات

فرکانس فلزات در گنج یاب و فلزیاب

فرکانس فلزات در گنج یاب و فلزیاب فرکانس فلزات در گنج یاب و فلزیاب تعریف ساده از فرکانس : فرکانس معیار اندازه‌گیری تعداد تکرار یک رخداد در یک یکای زمانی معین است. برای محاسبهٔ فرکانس بر روی یک بازهٔ زمانی ثابت، تعداد دفعات وقوع آن حادثه را در آن بازه می‌شماریم و سپس …

بیشتر بخوانید