Tag Archives: لایه های خاک روی گنج

لایه های خاک روی گنج

لایه های خاک روی گنج لایه های خاک روی گنج لایه های خاک روی گنج مخلوطی از مواد معدنی و آلی هستند که از تخریب سنگ‌ها در نتیجهٔ هوازدگی بوجود می‌آیند که البته نوع و ترکیب خاک‌ها در مناطق مختلف بر حسب شرایط ناحیه فرق می‌کند. بطور کلی خاک خوب و حد واسط …

بیشتر بخوانید