Tag Archives: اجساد در حفاری

تعیین عمر اشیا و اجساد در حفاری باستانی

تعیین عمر اشیا و بقایای اجساد کشف شده در حفاریهای باستان شناسی تعیین عمر اشیا و اجساد در حفاری باستانی در یک حفاری تکه استخوانی پیدا می شود و باستان شناسان می گویند که این استخوان ۵ هزار سال عمر دارد. یک بچه ماموت در آن کشف می شود و …

بیشتر بخوانید